Gedragscode

Als je een training niet kan bijwonen, verwittig dan zo snel mogelijk je train(st)er. Wij verwachten van jou altijd een grondige reden (ziekte, kwetsuur, ...).
Iedereen is steeds 5 minuten voor het aanvangsuur aanwezig in de zaal in aangepaste sportkledij. (Intapen gebeurt vooraf). Als je toch te laat komt verontschuldig je dan en zeg de reden aan je train(st)er.
Uurwerken, kettingen, ringen, grote oorringen, piercings en andere juwelen worden uitgedaan voor je gaat sporten.
Geen loshangende haren (eventueel van de nodige speldjes voorzien).
We helpen de train(st)er bij het klaarzetten van het materiaal.
Tijdens de uitleg en demonstratie van de train(st)er blijf je rechtstaan, hou je de bal stil en luister je aandachtig.
Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauzes aangegeven door de train(st)er. Iedereen zorgt zelf voor verfrissing (water, geen cola of andere frisdranken). We blijven in de zaal tijdens deze onderbreking. Indien je uitzonderlijk naar het toilet moet verwittig je eerst je train(st)er.
Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker. Probeer op een positieve manier samen te werken met iedereen (ook met spelers/speelsters uit een andere groep).
Je kan alleen vooruitgang boeken door je volledig in te zetten en elke oefening zo goed mogelijk uit te voeren. Bij het storen van een training zullen de volgende stappen ondernomen worden:
  1. waarschuwing
  2. afzonderen op de tribune voor een bepaalde tijd
  3. indien storend gedrag gedurende meerdere trainingen worden de ouders verwittigd om het probleem te bespreken met train(st)er en jeugdcoordinator.
Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden tijdens de voor- en nabesprekingen. Wens je liever een persoonlijk gesprek met de train(st)er of jeugdcoordinator, aarzel dan niet en contacteer hem/haar zo snel mogelijk.
Na de training dient de sporthal opgeruimd te worden (materiaal, lege flessen, tape, ...).
Gekwetste spelers (speelsters) spreken met hun train(st)er af wat van hen verwacht wordt i.v.m. trainingen en wedstrijden.
Op het einde van de training komt iedereen samen bij de train(st)er. Die zal na het meedelen van de afspraken voor de volgende training of wedstrijd het sein geven om samen onze kreet te roepen. Pas daarna verlaat je het terrein.
Na iedere training neem je een douche. Laat de kleedkamer altijd verzorgd achter (toon respect voor het werk van de zaalwachter).
35 min. voor de aanvang van de wedstrijd is iedereen aanwezig in wedstrijduitrusting in de zaal (tenzij anders afgesproken met je train(st)er).
Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach en luistert aandachtig.
Concentreer je tijdens de wedstrijd volledig op het spel, ook als bankzitter.
Indien nodig houden we het scorebord bij.
Alleen de ploegkapitein mag de scheidrechter toespreken. Je doet dit steeds op een beleefde manier.
Na elke wedstrijd zal iedere speler de tegenstrever en de scheidrechter de hand drukken.
Na het groeten van de tegenstrever, verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.
Een gekwetste speler(speelster) maakt ook deel uit van de ploeg en is eveneens aanwezig op de wedstrijd.
Fairplay op en langs het terrein worden nooit uit het oog verloren.
Na de wedstrijd dient de sporthal opgeruimd te worden (materiaal, lege flessen, tape, ...).
Na elke wedstrijd neem je een douche. Laat de kleedkamer altijd verzorgd achter (toon respect voor het werk van de zaalwachter).

Rol van de ouders

In de club is er steeds een helpende hand nodig. Wacht niet tot wij je vragen, maar als je interesse hebt om iets te doen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Het sportwelzijn van de spelers (speelsters) zal er erg mee gebaat zijn.
Verplicht een kind niet datgene te bereiken waartoe het niet in staat is, het kind moet deelnemen aan de sport voor zijn (haar) eigen plezier en niet voor dat van de ouders.
Trek het oordeel en de eerlijkheid van de scheidsrechter nooit in twijfel in het openbaar.
Vermijd elk verbaal en fysiek geweld bij de sportbeoefening.
Erken de waarde en het belang van de trainers, coaches ,bestuursleden,….
Moedig je kind aan de regels van de sport na te leven. Volleybal is een ploegsport, straf je kind niet door een training of wedstrijd te laten missen.
Leer je kind dat inspanning en ploeggeest belangrijk zijn.
Ga niet mee in de emotie van je kind, maar tracht als een goede ouder die emoties in een juist kader te plaatsen.
Ouders en spelers (speelsters) moeten kunnen praten met de coach: elk kind moet zijn/haar problemen kunnen bepraten met de coach en dat zonder tussenkomst van de ouders. De ouders moeten anderzijds ook de gelegenheid krijgen om met de coach te spreken, maar wel privé en met de gepaste sereniteit en waardigheid. Indien er zich problemen zouden voordoen wacht dan niet te lang om de trainer en/of de jeugdcoördinator aan te spreken.

Even geduld